محاکمه نجبیه صالح زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب

KMMK: سەشنبە ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ، نجبیه صالح زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه و خارج از کشوری محاکمه شد.

نامبردەبا توجه به احضاریه تلفنی در تاریخ ۶ اسفند از سوی دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهرستان سقز شرق کوردستان محاکمە شدە است.

نجیبه صالح زاده ضمن رد این اتهام اعلام کرده است” اگر دفاع از همسرم ( محمود صالحی) تبلیغ علیه نظام محصوب می شود حرفی برای گفتن ندارم”.
جلسه دادگاه بعد از نیم ساعت پایان یافته و قاضی پرونده اعلام نموده است تا یک هفته دیگر از طریق سامانه ثنا احکام صادره به خانم صالح زاده ابلاغ خواهد شد.
قابل ذکر است که محمود صالحی نیز در جلسه دادگاه حضور داشته است.
محمود صالحی همسر خانم صالح‌زاده از فعالین سرشناس کارگری است که در آبان ماه سال جاری جهت حکم یکسال حبس تعزیری علی‌رغم اینکه در بیمارستان تحت درمان به سر می‌برد به زندان منتقل شد.

آقای صالحی در دوم آذرماه سال جاری از زندان ج.ا.ایران در سقز آزاد شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان