تداوم حملات ارتش ترکیه به منظور توقف حیات در عفرین

KMMK: تداوم حملات ارتش ترکیه به عفرین که مدت ۴۶ روز است جریان دارد، به کشته شدن و مجروحیت صدها انسان و همچنین ویرانی صدها خانه همشهریان عفرین منجر شده است، بر اثر بمباران ترکیه همچنین ۲۱ نانوایی در عفرین تخریب شده اند.

ارتش ترکیە و گروههای تروریستی قاعده و داعش که هم پیمان ترکیه هستند با جدیدترین فناوری سربازی و سلاح سنگین به عفرین حمله میکنند، خانه و کاشانه مردم و مکانهای عمومی و مدنی را هدف حملات خود قرار می‌دهند و در صدد اواره کردن مردم هستند.
ارتش ترکیه مدارس، مراکز پزشکی، ایستگاههای آب و صد عفرین را بمباران میکند، جدایی از ان بمباران نانوایها را آغاز کرده و تا کنون ۲۱ نانوایی در شهر عفرین و مناطق اطراف عفرین تخریب شده اند، که نان صدها هزار نفر را تامین میکردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان