جانباختن بك جوان كورد در بازداشتگاه اطلاعات

KMMK:  يك جوان كورد به نام “قباد اعظمى ” اهل جوانرود از شرق كوردستان زير شكنجه هاى بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر جوانرود جانش را از دست داد.

به نقل از  Aryen tv ,  پس از دو روز بازداشت جسد قباد اعظمى را تحويل خانواده اش داده اند و مأموران اطلاعات به انها گفته اند كه فرزندشان به وسيله دارو خودكشي كرده است.

در بازداشتگاههاى جمهورى اسلامى كه با شرايطى امنيتى اداره مى شود هر گونه وسايل و يا دارو بايد از فيلترهاى اين اداره رد شود كه در اين حالت هيچ متهمى نمى تواند بدون اجازه اين مأموران چيزى به داخل ببرد. حكومت جمهورى اسلامى ايران براى از ميان برداشتن مخالفين خود از حربه هاى همچون خودكشي استفاده كرده تا هر گونه صداى مخالفى شنيده نشود ، هر چند كه از نظر اعلاميه جهانى حقوق بشر كه جمهورى اسلامى خود يكى از امضاء كنندگان است هر متهمى حق داشتن وكيل و ملاقات با خانواده را بايد داشته باشد . طبق قوانین نیز مسولیت سلامت و جان زندانیان به عهده جمهوری اسلامی ایران است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان