خودکشی زنان/ باز هم کامیاران گرفتار پدیدە خودکشی

KMMK: شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ خورشیدی یک زن با نام “ندا ظاهری عبدوند” فرزند حسنعلی در شهر کامیاران در استان سنه خودکشی کرده است.

در خبر آمده است این زن متاهل و دارای ۲ فرزند است و به علت مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

ندا ظاهری اهل استان الاحواز و ساکن شهر کامیاران بوده است،
مشکلات اجتماعی و اقتصادی در شرق کوردستان از علل اصلی بروز پدیده خودکشی هستند و شهر کامیاران در صدر جدول آمار خودکشی قرار دارد.

این خبر بە شرح زیر تصحیح میشود .

این زن همسرش کامیارانی بودە و در اهواز خودکشی کردە است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان