بیکاری سرسام آور در ایران/ شرق کوردستان بیشترین آمار بیکاران را در خود جای داده است

ک م م ک: بر اساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، موج عظیمی از بیکاری در ایران در جریان است و شرق کوردستان طبق این آمار در بالای جدول قرار گرفته است.

در تازه ترین آمار که در پاییز سال جاری منتشر شده است جمعیت فعال اقتصادی ایران بالغ بر ۲۶.۵ میلیون نفر ذکر شده که این میزان ۴۰.۱ درصد جمعیت ایران است،
بر اساس همین گزارش حدود ۴٦ درصد جمعیت فعال اقتصادی ایران را مردان تشکیل داده و درصد زنان فعال ۱۶ درصد میباشد ، آمار مردان فعال چهار برابر زنان ذکر شده است.

نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲٨.۴ درصد اعلام شده که شمال بیکاری ۲۴.۵ درصد مرد و ۴۲.۳ درصد زن می‌باشد، این در حالیست که زنان علاوه بر بیکاری بیشتر، از حقوق کاری کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.

هر چند مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استانهای ایران را متفاوت خوانده اما استانهای شرق کوردستان در بالای جدول نرخ بیکاری قرار گرفته اند کرماشان با اورمیە با ۱۵ درصد بیشترین نرخ بیکاران را به خود اختصاص داده اند. استانهای چهارمحال و بختیاری ۲۱.۱ درصد و و خوزستان ۱۴.۶ درصد از استانهایی هستند که به ترتیب پس از کرماشان بیشترین بیکاران را در خود جای داده اند.
آمار بیکاری در شهرها ۱۳.۲ و در روستاها ‎٨.۱ درصد ذکر شده است ، در چندین سال گذشته آمار بیکاری پیشرفت چشمگیری داشته و بر تعداد بیکاران جامعه ایران بویژه در شرق کوردستان روز به روز افزایش یافته است.
قابل ذکر است که با توجه به گزارش‌های غیررسمی و داده های که خارج از کنترل دولتی منتشر شده‌است، انار بیکاری به مراقبت بیشتر از میزان های ذکر شده در مرکز آمار ایران است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان