تداوم بازداشت صالح مسلم از طرف دولت چک

جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK): توماس پلیکان وکیل صالح مسلم در گفتگو با خبرگزاری فرات درباره‌ی پرونده مسئول گروه دیپلماسی (تودم) گفت: «پرونده مربوط به صالح مسلم ‌که دیروز در پراگ پایتخت چک با درخواست دولت ترکیه دستگیر شد، هنوز هم به دادستانی انتقال داده نشده است.»

صالح مسلم ریاست مشترک پیشین (پ ی د) و مسئول کنونی گروه دیپلماسی (تودم) در مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ در پراگ پایتخت چک با درخواست دولت ترکیه دستگیرشده هنوز هم نزد پلیس این کشور است.

توماس پلیکان وکیل صالح مسلم دیروز دیداری با صالح مسلم داشته و می‌گوید: «وضعیت سلامتی آقای مسلم مساعد است اما هنوز هم تاریخ دادگاهی وی معلوم نیست.»

آقای توماس پلیکان می‌افزاید که بر اساس قوانین کشور چک پلیس باید تا ساعت ۲۳ امشب پرونده آقای مسلم را به دادستانی انتقال دهد و اگر این کار انجام شود آقای مسلم فردا در دادگاه حضور می‌یابد. در غیر این صورت اگر تا فردا پلیس اقدامی در این مورد انجام ندهد خود دادستانی دراین‌باره تصمیم می‌گیرد؛ از طرفی مسلم به دلیل پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۷ در ترکیه برایش تشکیل‌شده، در چک دستگیرشده است.

دستگیری صالح مسلم در تداوم سکوت آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای هم‌پیمان نبرد با داعش و حملات و اشغال گری دولت ترکیه در غرب کوردستان صورت می گیرد.

دستگیری صالح مسلم در یک کشور اروپایی، قوانین و مقررات مستقل دموکراتیک و حفظ حقوق بشر که از طرف این کشورها ادعا می شود را زیر سوال برده است، سکوت این کشورها نشان دهنده ی آن است که کشورهای اروپایی برای فراهم کردن دستاوردهایشان حاضرند دست به هر کاری بزنند و هر چیزی را اعم از انسان و ارزشهای انسانی و حقوق و قوانین بشر را نیز قربانی کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان