دیده‎بان حقوق بشر: حمله ترکیه به عفرین به‌دوراز قوانین بین‌المللی است

KMMK: سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی انتشار بیانه‌ای اعلام کرد کە دولت ترکیه اقدامات ضروری را برای حفاظت از جان غیرنظامیان در چارچوب عملیات خود در عفرین انجام نمی‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر از نحوه اجرای عملیات نظامی دولت ترکیه در شمال سوریه (عفرین) اعلام کرد: «آنکارا اقدامات ضروری را برای حفاظت از جان غیرنظامیان انجام نمی‌دهد.»

در بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به سه مورد از حملات دولت ترکیه در عفرین اشاره‌کرده که مربوط به اواخر ماه ژانویه است. در این حملات، ۲۶ غیرنظامی کشته شدند که ۱۷ کودک در میان آن‌ها قرار دارد.

در گزارش آمدە است: سازمان دیده‌بان حقوق بشر با هفت شاهد مصاحبه انجام داده و این قربانیان اطلاعاتی ارائه کرده‌اند؛ و اما با تصاویر ماهواره‌ای کە تحلیلگران این سازمان بررسی کرده‌اند همخوانی کامل دارد و نشان می‌دهد کە افراد غیرنظامی قربانی حملات دولت ترکیە در این منطقە شده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش آمدە است: قوانین جنگ به‌شدت حملات، برای هدف قرار دادن غیرنظامیان یا سازه‌های غیرنظامی را ممنوع می‌کنند، مگر اینکه این سازه‌ها برای مقاصد نظامی مورداستفاده قرار گیرند و حملات بی‌قیدوشرطی را که منجر به تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نمی‌شود را نیز ممنوع می‌کند. در همین حال حملات غیرمستقیم نیز ممنوع اعلام شدە است و این بە این معنی است کە هرگونه تلفات غیرنظامی پیش‌بینی‌شده یا آسیب رساندن به ساختمان‌های غیرنظامی هدف قرار دادن این محلات و سازه‌ها را ممنوع می‌کند.

هنگامی‌که یک هدف نظامی مورد قصد قرار می‌گیرد، شناخت ماهیت هدف برای ارزیابی خطر در مورد غیرنظامیان و اقدامات احتیاطی لازم، جهت کم کردن تلفات ملکی ضروری است. در هر حمله، دولت حمله‌کننده باید اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهد تا از تلفات غیرنظامی، آسیب رساندن به غیرنظامیان و آسیب رساندن به اهداف غیرنظامی جلوگیری کند.

و در ادامه آورده است کە اگر نیروهای مسلح ترکیه قادر به تشخیص حضور ده‌ها شهروند غیرنظامی در مکان‌های مورد هدفشان در روزهای ۲۱، ۲۷ و ۲۸ ژانویه که در آن غیرنظامیان کشته‌شده‌اند را نداشته‌اند، پس ترکیە اقدامات احتیاطی لازم را برای به حداقل رساندن آسیب غیرنظامی انجام نداده است.

ترکیه باید این اعتراضات را به‌طور کامل بررسی کند، مدارک مربوط بە عـملیات این دولت در عفرین را عمومی کرده و امنیت قربانی‌های غیرنظامی یا خانواده‌هایشان را به‌درستی تأمین نمایید.

دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۲۶ ژانویه نامه‌ای به وزیر دفاع ترکیه ارسال کرده است که در این نامە از دولت ترکیە خواستە است کە در مورد تلفات غیرنظامیان در این منطقە گزارش دهد؛ اما تاکنون جوابی دریافت نکردە است.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای کە امروز ٢٣ فوریە انتشار داد بار دیگر از دولت ترکیە خواست اطلاعات کامل درباره‌ی قربانیان حملات خورد را در اختیار عموم قرار دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان