آلمان با ساخت و فروش بمب به ترکیه همدست کشتار دسته جمعی در عفرین است

KMMK: بر اساس اخبار فرات نیوز، آلمان سلاحهای ساخته شده خود را به ترکیه فروخته و ترکیه در جنگ عفرین از آنها استفاده میکند، در مدت یک ماه گذشته توپهای مخصوص تانک لیوپاردی آلمانی به ترکیه فرستاده شدەاند.

فراکسیون حزب چپ در اقلیم هیسن گزارشی با عنوان ” هیسن اطلس سلاح” را منتشر کردند. در گزارش بر روی کارگاه و شرکتهایی که لوازم جنگی را تهیه میکنند تمرکز شده است، در گزارش نام ۶۱ کمپانی ذکر شده است که سلاح و لوازم جنگی را از آلمان تهیه میکنند.

در گزارش آمده است که: تانک لیوپارد leopard ll که اکنون دولت ترکیه در جنگ علیه عفرین از آن استفاده میکند در کارگاه Krauss-Maffie-Wegman(KMW) در شهر کاسل ساختە میشود.

همچنین کمپانی Fritz Werner ساخت سلاح در شهر گایسنهایم، محصولات خود را در اختیار ارتش ترکیه قرار میدهد ، این کارگاه یکی از بزرگترین کارگاه های ساخت سلاح در آلمان، در زمان جنگ جهانی دوم، بیشترین سلاح را برای نازیها تولید کرده است.

یان شالاوسکه، نماینده حزب چپ در پارلمان اقلیم هیسن توجه خود را به نیروهای دولت ترکیه بر ضد عفرین جلب کرد و گفت: نیازهای این جنگ از هیسن به ترکیه فرستاده میشوند همجنین گفت: حمله به عفرین خلاف حقوق بین المللیست.

دولت ترکیه برای انجام این جرم، از سلاح و مهمات آلمانی استفاده میکند که در اقلیم هیسن تولید میشوند، تمامی توپ و سلاحها ساخت آلمان هستند، و به وسیله آنها مردم غیر نظامی و بی سرپناه در عفرین کشته میشوند.

این نماینه حزب چپ اعلام کرد: تولید ابزارآلات مجرمانه در اقلیمی همچون هیسن، بر خلاف قانون است و خاطرنشان شد که در قانون اقلیم هیسن مشارکت و همکاری در جنگ ممنوع میباشد.

قابل ذکر است که: از اوایل حمله ترکیه به کانتون عفرین دهها تن به دلیل توپباران دولت ترکیه جان خود را از دست داده اند و صدها تن دیگر مجروح شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان