تداوم بمبارانهاى هوايى عفرين از سوى تركيه

جمعيت حقوق بشر كوردستان: جنگنده هاى ارتش تركيه روستاهاى شيتانا و كوركاى را از بخش ماباتاى
كانتون عفرين را بمباران مى كنند.

امروز دوباره هواپيماهاى جنگنده ارتش تركيه دست به بمباران روستاهاى شيتانا و كوركاى از بخش ماباتاى از كانتون عفرين زده اند.

لازم به ذكر است كه، بيش از يك ماه كه حكومت تركيه به كانتون عفرين در روژئاواى كوردستان حمله كرده و تاكنون بيشتر از ٢٠٠ نفر جان خود را از دست داده و صدها نفر نيز زخمى شده اند.

حكومت تركيه برنامه ژنوسايد كوردها را در سر دارد و تا اين لحظه سازمان ملل ، اتحاديه اروپا و كشورهاى جهان هيچ موضع روشنى نسبت به حملات تركيه از خود نشان نداده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان