پارادوکس یا عوام فریبی؟ / خامنه ای: میتوانید رهبری را انتقاد کنید!

ک م م ک: علی خامنه‌ای شخص اول ج.ا.ایران یکشنبه ۲۹ بهمن، در یک سخنرانی گفت که «انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه‌ قضائیه نیست» و ممکن است مردم از رهبر جمهوری اسلامی هم «انتقاد داشته باشند» اما این انتقاد «منافاتی با ایستادگی پای نظام ندارد»، نامبرده اظهار داشت که مردم می‌توانند به رهبری نیز انتقاد کنند.
این در حالی است که هر گونه انتقاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران، توهین به رهبری تفسیر شده و محکومیت سنگین زندان را در پی دارد.

رفتار سیاسی خامنه‌ای، نسبت چندانی با این ادعا ندارد و تناقض مشهودی در گفتار و کردار وی پدیدار است.

اگرچه خامنه ای از شنیدن صدای انتقادها علیه خود می‌گوید، اما نشانه‌ای از گشایش درفضای بسته‎ی موجود در ایران رویت نمی شود و هر روزه عرصه بر فعالان سیاسی و مدنی تنگتر می شود.

بیشتر بازداشتی های سیاسی اخیر علل الخصوص بازداشتی های اعتراضات سال ۱۳۸۸ با اتهام توهین به رهبری روبرو شدند که در خوشبینانه‌ترین حالت به تحمل حبس تا دو سال محکوم شدند.

قابل ذکر است که بسیاری از فعالان سیاسی به دلیل نقد و اعتراض به سیاست های خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به حبس طولانی مدت محکوم شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان