زن مریوانی از طریق خودکشی به زندگی‌اش پایان داد

kmmk: طی چند روز گذشته یک زن جوان اهل شهر مریوان اقدام به خودکشی نموده و جانش را از دست داد.
به گفته یک منبع آگاه به جمعیت حقوق بشر کوردستان: نام این زن جوان (ل.محمودی) بوده که دو روز پیش‌تر در محله کوره موسوی شهر مریوان اقدام به خودکشی کرده است.

به گفته اطرافیان این زن جوان، خودکشی وی به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است.

قوانین حکومت جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالارانه‌ی جامعه، عرصه را برزنان تنگ نموده است؛ به دلیل نبود برون‌رفت از مشکلات و سدهای روبروی زنان، فرهنگ خودکشی تنها راه نجات در نظر گرفته می‌شود؛ که فرد مقتول آن را راه رهایی خود می‌بیند.
به دلیل ضعف در قوانین و فرهنگ موجود و عدم نهادهای فعال دولتی و مدنی برای دفاع از حقوق انسانی زنان، روزانه شاهد خشونت‌های علیه زنان و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر این قسمت از جامعه هستیم؛ که «خودکشی، قتل ناموسی خشونت‌های خانگی» جزی از این صدمات و نقض حقوق زنان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان