کشته شدن یک کاسبکار کورد بر اثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی

kmmk: چهار شنبه گذشته ۱٨ بهمن ماه سال جاری یک کاسبکار کورد با نام “صدیق رحیم پور” بر اثر تعقیب و گریز نیروهای پلیس در جاده بوکان_ تبریز با کمایون تصادف کرده و جان باخته است.

در شب چهارشنبه خودروی سواری این کاسبکار کورد به همراه دو تن دیگر با نامهای “علی و خالد رحیم پور” در نزدیکی “عجب شیر” مورد تعقیب و گریز نیروهای پلیس قرار گرفته و بدون اخطار قبلی خودروی نامبرده را مورد هدف شلیک مستقیم قرار داده که بر اثر آن خودرو کنترل خود را از دست داده و صدیق رحیم پور جان خود را از دست داده و دو فرد دیگر نیز بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان