مدیریت غیر اصولی و بدهکاری ۳‎۸ میلیاردی شهرداری مریوان/کارگران بی مزد

ک م م ک: به دلیل عدم مدیریت صحیح و نبود راهکارهای مفید و موثر در راس تصمیم گیریهای شهرداری مریوان از سوی مسئولین این ارگان را با بدهکاری سرسام آور ۳‎۸ میلیارد تومانی روبرو کرده است.

به گفته شهردار مریوان: «کارگران و پرسنل شهرداری مریوان تا کنون حقوق ۶ تا ۹ ماه گذشته خود را دریافت نکرده اند و در این رابطه با وجود اعتراضات کارگران و پرسنل شهرداری و پیگیریهای مکرر این افراد تاکنون هیچ جوابی به آنها داده نشده است که این امر موجب دلسردی و عدم رغبت پرسنل و کارگران شهرداری در راستای اجرای فعالیتهای خود را در پی داشته که خود موجب بروز مشکلات فروانی در سطح شهر مریوان را در پی داشته است، همچنین از سال گذشته تا کنون شهرداری مریوان ۳ میلیارد تومان چک بلامحل در دست مردم دارد که از این مقدار تنها یک میلیارد به اشخاصی که حامل این چکها میباشند پرداخت شده است.»

با وجود مشکلات فراوان و بی کفایتی مسئولین شهرداری تا کنون هیچ گونه راهکار جدی در این مهم نیندیشده و کماکان بی تدبیری پیشه کرده اند و هر یک از مسئولین شهرداری در تمامی دوره ها این مشکلات را به کسانی که پیشتر پست مسئولیت شهرداری را بر عهده داشته اند ربط داده و از زیر بار حل مشکلات شانه خالی میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان