صدور حکم ازسوی دادگاه انقلاب برای یک جوان کامیارانی

ک م م ک: طی هفته گذشته کاوان محمودیان اهل روستای تنگیسر از توابع شهر سنه در شرق کوردستان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این جوان کورد، ۱٨ مهر ماه سال جاری از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر کامیاران دستگیر و هم اکنون در زندان مرکزی سنه محبوس می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان