انفجار مین جان جوان ایلامی را گرفت

ک م م ک: چهارشنبە ۱۱ بهمن ماە سال جاری، در نوار مرزی شهر مهران یک جوان کورد بەدلیل برخورد با مین جان خود را از دست داده است.

بەگفتە یک منبع آگاه؛ ” هویت این شهروند اهل ملکشاهی، یونس کاظم زاده است.”

سالانه تعداد زیادی از شهروندان شرق کوردستان در اثر انفجار مین جان خود را از دست می‌دهند، جمهوری اسلامی ایران بارها ادعا کرده که زمین های مین گذاری شده را پاکسازی کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان