مسمومیت ۶ دانش آموز دختر در تکاب

ک م م ک: روز سه شنبه ۱۷بهمن ماه سال ۱۳۹۶ شمسی، شش دانش آموز دختر در یکی از مدارس شهر تکاب در شرق کوردستان به دلیل استنشاق گاز منو اکسید کربن دچار مسمومیت شده و روانه بیمارستان شدند.

به نقل از منابع محلی؛ “این دانش آموزان به دلیل نشت گاز در این مدرسه، دچار بی حالی و کاهش سطح هوشیاری شده بودند. کە بە بیمارستان انتقال دادە شدند.”

بەدلیل استاندارد نبودن تجهیزات گرمایشی در سطح مدارس شرق کوردستان، گاها شاهد اتفاقاتی از این دست می باشیم.

سال ۹۱ شمسی به دلیل نفت سوز بودن تجهیزات گرمایشی و آتش گرفتگی در مدرسەی شین آباد، ۲۹ دانش‌آموز دختر دچار سوختگی شدند که دو نفر از آن‌ها بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست دادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان