مرگ دو كولبر در منطقه “ترگور” اروميه

جمعيت حقوق بشر كوردستان( ك م م ك):

روز چهارشنبه ١١ بهمن جسد دو كولبر پيدا شد.

اين دو كولبر به نامهاى جديح و صبرى على نژاد اهل روستاى” آوك ماركيشو” در منطقه ترگور اروميه كه روز شنبه ٧ بهمن ماه سال جارى بدليل بارش برف در مناطق كوهستانى مارميشوى ترگور ناپديد شده بودند روز چهارشنبه ١١ بهمن پس از جستجو توسط خانواده ، بستگان آنها و اهالى منطقه پيدا شد.

به گفته منابع محلى اين دو كولبر زير بهمن گير كرده و بعلت سرما زدگى جانشان را از دست داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان