اثرتاریخی انداره (عین دارع) در عفرین هدف هجوم ويرانگر ترکیه قرار گرفت

جمعیت حقوق بشر کوردستان

kmmk:

اثر تاریخی انداره (عین دارع) که قدمت این اثر به هزاره دوم قبل از میلاد مسیح بر میگردد و میراث به جا مانده از حکومت هسنی و مدنیت هایتی ها است.

این مکان تاریخی که به عنوان پرستشگاه شناخته شده است در نتیجه حمله هوایی جنگنده های دولت ترکیه که در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ به کانتون عفرین در غرب کوردستان آغاز شده است ، نابود گشت.

آثار تاریخی اطراف عفرین (انداره) از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی ثبت شده اند و تا کنون مراکز فرهنگی و هنری دنيا چشم خود را بر ویرانگریهای دولت ترکیه و نابودی آثار تاریخی در غرب کوردستان بسته اند.

آشکار است که تخریب و نابودی آثار تاریخی در دوران نوین بیشتر از سوی گروهها و افراد تندرو اسلامگرا دیده شده ، این گروهها به عنوان گروههای رعب و وحشت شناخته شده اند. اثار تاریخی مجسمه های “بودا” در افغانستان به دست طالبان و مسجد مقبره یونس پیغمبر در موصل همگی به نام دین تخریب شدند.

جالب است که جهانیان برای دفاع از این مراکز قدیمی اعتراض کردند اما در قبال نابودی و تخریب آثار تاریخی کوردها سکوت پیشه کرده اند.

آثار تاریخی شمال کوردستان بویژه “سور آمد” توسط ارتش تركيه تخریب شده و از بین رفته اند، هرچند در شرق کوردستان نیز آثاری همچون “زیوی سقز، قوری قلعه بوکان ، تخت سلیمان هەوشار (منطقه ای در تکاب مشهور به افشار ) ” و دهها اثر تاریخی از ویرانگریها بی نصیب نبوده اند.

علاوه برآثار و میراث تاریخی کوردها ، کوردها خود نیز در هر چهار بخش كوردستان بنام دین و مذهب قتل عام ميشوند براى مثال در شرق كوردستان فتوای” جهاد” بر علیه شان صادر گرديد، در جنوب کوردستان “انفال” و در ترکیه نيز بنام “فتح” از طرف مقامات مذهبى بر عليه کوردها اجرا میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان kmmk