آزاد کردن دو کاسبکار کورد به قید وثیقه

آزاد کردن دو کاسبکار کورد به قید وثیقه

جمعیت حقوق بشر کوردستان:

بر اساس اخباری که ازمنابع محلی به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده اند دو کاسبکار کورد به قید وثیقه ۳‎۸۰ میلیون تومانی در شهر سقز در شرق کوردستان ازاد شدند.

دیروز دو کاسبکار کورد با نامهای “مصطفی حسنی ” فرزند سعدین متولد ۱۳۵۵ خورشیدی که در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ از سوی نیروهای هنگ مرزی شهر سقز- به گونه ای وحشیانه در حالی که از ناحیه شکم زخمی شده بود و بعد از گذشت چند روز به بیمارستان منتقل شد. او بعد از گذشت ۱۷ روز به زندان چوبیدر قزوین منتقل شده و در تاریخ ۲۷ دیماە به قید وثیقه آزاد شد.
همچنین “ئاروین سعیدی ” فرزند احمد متولد ۱۳۷۲ خورشیدی در تیر ماه سال جاری در حال سفر به شهر سردشت به دلیل به همراه نداشتن مدرک شناسایی بازداشت و سپس به زندان سردشت منتقل شده و بعد از گذشت ۷ ماه با وثیقه ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان