تهدید روزنامه نگار کورد مهابادی به بازداشت

ک م م ک:”نیشتمان اسعدی” روزنامە نویس خبرگزاری موکریان در چند ماه گذشته دست کم ۲ بار به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مهاباد احضار شده است.
پنج شنبه ٥ بهمن امسال ، نامبرده برای بار دوم از طریق تلفن احضار و شده تا  مورد بازجویی قرار میگیرد. نامبرده از رفتن به اطلاعات خوداری کرده و می گوید که بدون احضار رسمی و کتبی چنین کاری را نخواهد کرد.

به دلیل امتناع خانم نیشتمان اسعدی از رفتن به اطلاعات ، مسئولین اطلاعات عصبانی و بعد از تهدید از وی میخواهند تا روز چهارشنبه خود را به آن اداره معرفی نماید ، در غیر اینصورت بازداشت خواهد شد .
برای اولین بار در روز ۲م آذر ماه اسعدی به اداره اطلاعات احضار و از وی خواسته بودند که به فعالیت رسانه‌ای خود پایان بخشد و یا قبل از پخش نوشته‌هایش را به اطلاعات تحویل دهد و با اجازه آنان بنویسد و انگاه نوشته‌هایش را پخش و رسانه‌ای نماید .
روزنامه‌نگار نیشتمان اسعدی سالهاست که در مورد زنان فعالیت داراد ودر یک سال گذشته با خبرگذاری موکریان همکاری دارد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان