سیستم فدرال روژئاوای کوردستان اعلام موجودیت کرد

نمایندگان کانتون‌های روژئاوای کوردستان و نواحی آزاد شدەی شمال سوریه توسط نیروهای سوریه دمکراتیك ،   منطقه فدرال متحد رۆژئاوا و باکور را اعلام کردند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان:در دومین روز این اجلاس در شهر رمیلان پیشنویس سند این توافقنامه به امضا رسیده و ریاست مشترک مجلس موسسان سیستم فدرال روژئاوا و شمال سوریه برگزیده شدند.

دومین روز اجلاس نمایندگان سیاسی و نظامی کانتون‌های روژئاوا با نمایندگان نواحی آزاد شده از اشغال گروههای جهادی در شمال سوریه در شهر رمیلان با شرکت دویست تن برگزار شد و ادامە نشستها و برنامەریزیها تداوم دارد.

این اجلاس  در پی تأسیس یک منطقه متحد فدرال میان مناطق روژاوا و شمال سوریه است. مفاد پیشنویس سند این توافقنامه در دومین روز گفتگوها با اکثریت آرا به تصویب رسید. همەی ساکنین منطقه اعم از کردها، عرب‌ها، مسیحیان و ترکمن‌ها و دیگر تنوعات ملی و مذهبی منطقه در رهبری سیستم فدرال روژئاوا و شمال سوریه که شامل سه کانتون روژئاوای کوردستان و نواحی الشهبا، منبج و بخش‌هایی از حلب می‌شود نقش دارند.

در پی تصویب سند توافقنامه، امروز روسای مشترک “نظام فدرال روژاوا و شمال سوریه” نیز برگزیده شدند.

هدیه یوسف رئیس مشترک کانتون جزیرە و منصور السلوم از مسئولان خودمدیریتی شهر تل‌ابیض به عنوان روسای مشترک مجلس موسسان منطقه فدرال برگزیده شدەاند. همچنین سی و یک تن به عنوان اعضای این مجلس انتخاب خواهند شد.

وزارت خارجه حکومت بعث سوریه طی سخنانی که در خبرگزاری رسمی این کشور انعکاس یافتە است،  گفته است که نظام فدرالی را بخاطر آنچه دفاع از حفظ تمامیت ارضی سوریه خوانده به رسمیت نمی‌شناسند. دولتهی ترکیە و ایران نیز مخالفت خود ڕا با این سیستم فدرال بیان داشتەاند. در مقابل مقام های سیاسی رۆژئاوا، رویای مشترک و مجلس موسسان ذکر کردەاند کە این حق و انتخاب مردم است و در توسعە و گسترش این سیستم دمکراتیک کوشا و جهت حفظ آن تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان