ارتش ترکیە بدون وقفە روستای خلیلکا در عفرین را بمباران میکند

ک م م ک: ارتش ترکیه روستای خلیلکا بلبلی را به شدت بمباران میکند، خطر قتل عام دیگری از سوی این کشور علیه ملت کورد در  راه است، اطلاعات رسیده خبر از قتل عام مردم غیر نظامی در این نواحی میدهند.

در چند روز گذشته صدها تن از مردم غیر نظامی مجروح و دهها تن نیز جان باخته اند.
ترکیه جنگ و قتل عام ملیت کورد در عفرین غرب کوردستان را آغاز نموده است و بااستفاده از جنگنده ، توپخانه و نیروهای زمینی در صدد اشغال نواحی غرب کوردستان میباشد.
این اقدام ترکیه درحالیست که سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و تمام کشورهای جهان در مقابل قتل عام ملت کورد سکوت اختیار کرده اند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان