بیان‌نامە علمای دینی ( ماموستايان)  مريوان و هورامان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ؛ديروز دوشنبه ٢ بهمن ماه ١٣٩٦ شمسى علمای آيينى مريوان و هورامان در بيانيه اى كه براى أفكار عمومى منتشر كردند ، ضمن حمايت از ملت عفرين ، حملات دولت تركيه  به اين شهر به شدت محكوم كردند.

در ادامه ى اين بيانيه آمده است ، ضمن  محكوميت سازمانها و شخصيتهاى حقوق بشرى كه در مقابل اين حملات به خاك كوردستان سكوت اختيار كرده اند ، اما از مدافعات حقيقى حقوق بشر در جهان خواستار حمايت  از ملت كورد در شهر عفرين شده اند.

كه در تصویر فوق  بيانيه ماموستايان آيينى مريوان و هورامان امده است ؛

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان