تجمع اعتراضی کارگران کارگاه “کیان کورد”

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۳ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی جمعی از کارگران کارگاه “کیان کورد” واقع در شهر “ملایر” از توابع استان لورستان در شرق کوردستان با این وجودی که ۶ ماه معوقات مزدی دارند  دیروز ۲ بهمن تنها حقوق یک ماه را دریافت کرده اند، باوجود وضعیت بد اقتصادی و وعده های دروغ و بی اساس مسئولین که به کارگران داده شده در سالیان گذشته امروز کارگران با تجمع نگرانی و ناراحتی خود را بروز دادند.

کارگاه کیان کورد، یک کارگاه تولیدی پارچه است که در حال حاضر ۲۵۰ تن از کارگران این کارگاه اعلام تجمع و ادامه اعتراض خود را اعلام نموده اند، این در حالیست که کارگران این شرکت در چند سال گذشته چندین بار اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی به عمل آورده اند.

اما از سوی دیگر بخش دیگری از کارگران این کارگاه اعتراض خود را برضد زیر پا نهادن حقوق بازنشستگی برگزار نموده اند که این حقوق بر اساس قانون وزارت کار ایران اعمال نمیشود و حقوق کارگران زیر پا نهاده میشود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان