قتل زنان پديده اى روزانه در شرق كردستان

قتل زنان پديده اى روزانه در شرق كردستان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان روز ١٤ ديماه يك زن جوان اهل سروآباد( روستاى گوشخانى ) با هويت “ش رحيمى” كه بمنظور انجام امور بانكى از خانه بيرون ميرود و پس از آن ناپديد ميشود.
جنازه مقتول پس از دو هفته در مسير جاده سنندج به ديواندره پيدا شده است.
منابع محلى اظهار نموده اند كه قاتل پس از قتل اين زن جنازه اش را آتش زده و دفن كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان