احظار یک فعال مدنی شهرستان سقز توسط دادگاە

براساس گزارشی از جمعیت حقوق بشر کوردستان :

” نجیبه صالحزاده ” فعال مدنی شهر سقز از طرف دستگاه قضایی این شهر به شیوه ی مکالمه تلفنی احظار شده است .

این فعال مدنی با وجود تصدیق این خبر ،دلیل احظارش را پاسخ به سئوالاتی درباره گزارش اداره اطلاعات بیان کرد و گفت که روز پنجشنبه ۵بهمن ماه ۱۳۹۶ باید در شعبه سوم دادیار این شهرستان آماده باشد .

شایان ذکر است که نامبرده همسر محمود صالحی فعال مشهور کارگری شرق کوردستان است که سال گذشته به یک سال زندانی محکوم شده بود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان