بیکاری دلیل خودکشی جوانان شرق کوردستان

 به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٢٩ دى ماه ١٣٩٦ شمسى يك جوان كورد به نام ” مسعود شريفى ” فرزند (على و ليلي ) و ساكن روستاى گوێزە کوێرە از توابع شهر مريوان اقدام به خودكشي و جان خود را از دست داد.
به نقل از دوستان نزديك نامبرده ، مسعود شريفى چندين دفعه به دليل فقير و بيكارى مى خواسته خود را به زير ماشين اندازد ولى با كمك دوستان از اين اقدام وى جلوگيرى شده ولى با تأسف خود را زير ماشين سنگين انداخته و جانش را از دست مى دهد.
فقر و بيكارى جامعه كوردستان به يك مشكل حاد و خطر تبديل شده و هر لحظه احتمال معضلى بزرگ در جامعه به وقوع پيوندد و در تظاهرات اخير ايران و شرق كوردستان يكى از دلايل اين اجتماعات فقر و بيكارى بود.
جمعيت حقوق بشر كوردستان