زخمى شدن دو كولبر در پي سقوط از ارتفاع در شرق كوردستان

KMMK: براساس گزارشى از خبر گزارى رۆژنيوز ، دسته اى از كولبران به علت هجوم نيروهاى نظامى ايران در مرز مريوان مجبور به عبور از ارتفاعات شده و حادثه سقوط از پرتگاه براى انها اتفاق بيافتد.

“سعيد پيرى ” ٢٨ ساله در پي سقوط از ارتفاع از ناحيه گردن و پشت بشدت مجروح شده و هم اكنون در بيمارستان شهر سنه بسترى مى باشد.
يكى ديگر از كولبرانى كه سقوط كرد ” فرهاد دستوريى ” ٣١ ساله و به بيمارستان شهر مريوان جهت رسيدگى پزشكى منتقل كرده اند.

همچنين در گزارشي ديگر اعلام شده كه در مرز ” مرگور” از توابع شهر اورميه ، دسته اى از كولبران كورد از سوى نيروهاى نظامى ايران مورد تيراندازى قرار گرفته كه در نتيجه ان ٢٠ رأس از أسب كاسبكاران كشته و اجناسشان نيز توسط اين نيروها مصادره مى شود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان