حمله نظامی ترکیه به عفرین و روژاوا را محکوم میکنیم

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید هرگونه حمله احتمالی ترکیه به غذچرب کوردستان و کانتون عفرین، از جامعە‌بین‌المللی میخواهد جهت توقف بمباران‌های مناطق شهر عفرین از سوی ترکیە اقدام نمایند

بمبارانهای شهر عفرین از سوی ترکیه، سیاست استعماری و تلاش جهت ایجاد یک منطقه دیگر جنگ زده از سوی ترکیه خواهد بود، ترکیه با اقدامات خود در تلاش است که سیستم دمکراتیک حاکم بر منطقه غرب کوردستان را مختل نماید و بدین شیوه به سیاست های جنگ طلبانه خود ادامه دهد.
لذا از جامعه بین‌الملل و سازمانهای جامعه‌مدنی و حقوق بشری می‌خواهیم در برابر بمبارانهای بیش یک میلیون نفر از ساکنان عفرین احساس مسئولیت نمایند.
از حکومت خودمدیر غرب کوردستان و شمال سوریه، سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهیم کە “در جهت تبدیل مناطق شمال سوریە و غرب فرات بە مناطق امن سریعا اقدام نمایند.” بر حکومت غرب کوردستان واجب است جهت تامین امنیت این مناطق، جهت حاکمیت کامل بر منطقه جرابلس و اتصال کانتون عفرین به دیگر مناطق غرب کوردستان اقدام نماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان