تداوم بازداشتها و ربودن شهروندان شرق كوردستان از سوى اطلاعات

جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در پى تداوم فشارها ، ربودن و كشتن شهروندان شرق كوردستان از سوى اطلاعات ، از سرنوشت دو شهروند شهر هاى پيرانشهر و جوانرود هيچ اطلاعى در دست نيست.

به نقل از دو گزارش جدا كه به kmmk رسيده ، از روز ٢٢ دى ماه ” أمجد يوسفى ” ساكن پيرانشهر ، متأهل و داراى ٢ فرزند از سوى اطلاعات اين شهر ربوده شده و از سرنوشت اين شهروند هيچ اطلاعى در دست نيست.

و در روز ٢٠ دى ماه ١٣٩٦ خورشيدی نيز يك شهروند كورد به نام ” جميل ياراحمدى ” اهل جوانرود از استان كرماشان از سوى اطلاعات شهر جوانرو بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شده است .

بعد از تظاهرات اخير مردم ايران و شرق كوردستان ، بيشترين فشار، رعب و وحشت و بازداشت هاى بى رويه از سوى نهادهاى امنيتى به شهروندان شرق كوردستان اعمال مى شود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان