بە قتل رسیدن ٤ زن در شهر كرماشان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز جمعه ٢٢ دى ماه ١٣٩٦ شمسى در پارك فردوسى شهر كرماشان از شرق كوردستان ، اعضاء يك خانواده كه يك مادر با ٣ دخترش با تيراندازى مورد هدف قرار مى گيرند و جانشان را از دست مى دهند.

به نقل از خبر، در تير ماه امسال پدر اين خانواده به دست داماد خود كشته مى شود و اين چهار نفر زن كشته شده به اين فرد رضايت مى دهند. ولى فرزند پسر اين خانواده مخالف رضايت ديگر اعضاء خانواده خود مى شود و مادر و خواهرانش را به شيوه اى فاجعه بار به قتل مى رساند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان