شاهرودی یکی از بانیان جنایت علیه بشریت در ایران است

جمعیت حقوق بشر کوردستان شاهرودی را کە طی سالهای ۱۳۷۸تا ۱۳۸۸ رئیس قوه قضایه جمهوری اسلامی ایران بود و درحال حاضر برای درمان پزشکی در شهر هانوفر اقامت دارد، یکی از مسببان  جنایات علیه بشریت در ایران و شرق کوردستان میداند،  بنابر تعهدات بین المللی،  آلمان موظف است، برای اجرای پیگرد قضاییِ جرایم بین المللی در راستای از بین بردن عدم پاسخگویی نامبرده را  دستگیر  و محاکمه نماید،

شاهرودی مسئول دادگاههای انقلاب اسلامی بود که تعداد بیشماری ازندانیان سیاسی، فعالان حقوق ملتها،  فعالان حقوق بشر، وکلای مدافع، روزنامه نگاران، وبلاگ نویس ها و افراد عضو اقلیت های مذهبی را محکوم به اعدام و زندان های طویل المدت محکوم کرد، جایی که این افراد در آن مورد شکنجه، تجاوز و قتل قرار گرفتند. آقای شاهرودی مستقیما مسئول انتصاب قضات و دادستانهایی بوده که مسئول آزار و اذیت و نقض سیستماتیک حقوق اساسی بشر بوده اند. وی باید پاسخگو باشد.

اعدام زندانیان سیاسی کورد، شکنجه و احکام سنگین، تشدید فضای امنیتی و سرکوب تجمعات مسالمت آمیز ملت کورد در شهرهای سنه، مهاباد، بوکان، سقز و… تنها نمونه هایی کوچک از ناعدالتی و نقض سیستماتیک حقوق قانونی مردم در دوره ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه اتفاق افتاده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان از قوه قضاییه دولت فدرال آلمان میخواهد با رعایت قوانین بین المللی، مقدمات محاکمه این عامل جنایت علیه بشریت در آلمان را فراهم آورده و از فرار و یا بازگشت نامبرده به ایران ممانعت کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان