قتل یک کاسبکار کورد به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

قتل یک کاسبکار کورد به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس اخبار جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از سایت خبری کولبر نیوز: صبح روز سه شنبه ۱۹ دی ماه نیروهای نظامی شهر زنجان در یکی از مسیرهای این شهر یک کاسبکار کورد اهل روستای “گوره ده” از توابع شهر بانه را با نام “مهدی جعفری” را هدف گلوله قرار داده که در نتيجه ، این کاسبکار کورد جان خود را از دست میدهد.

بر اساس اين خبر، نامبرده حامل هیچ گونه باری نبوده و تنها هدف از شلیک این نیروها به سوی نامبرده، مشکوک بودن نيروهاى انتظامى و با احتمال اینکه حامل بار قاچاق باشد، این کاسبکار کورد را به قتل میرسانند.

قابل یاد آوری است که در ۹ ماه گذشته تا کنون 44 کولبر و کاسبکار کورد به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان