تجمع اعتراضى خريداران مسكن مهر در مقابل استاندارى شهر سنه

تجمع اعتراضى خريداران مسكن مهر در مقابل استاندارى شهر سنه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٢٠ دى ماه ١٣٩٦ ، خريداران مسكن مهر شهر سنه در شرق كوردستان ، نسبت به عدم تعهد و تعويق ١٠ ساله واحدهاى خريداراى شده در مقابل دادگسترى كل استان سنه دست به تجمع اعتراضى زده اند.

به نقل از گزارش ، اين تجمع اعتراضى به علت اختلاس توسط پيمانكار اين پروژه حميد شاه ويسى و عدم تحويل منازل به خريداران صورت گرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان