بازداشت يك فعال مدنى از سوى نيروهاى امنيتى جمهوری اسلامی در شهر خوى

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، يازدهم دى  ١٣٩٦ شمسی ، يك فعال مدنى به نام ” عباس كوچرى ” اهل شهر خوى از شرق كوردستان پس از يورش نيروهاى اداره اطلاعات و تفتيش كامل منزل وى ، نامبردە را بازداشت و به مكانى نامعلوم منتقل شد.

به نقل از خبرگزارى هرانا ، عباس كوچرى خوشنويس و خطاط سرشناس به دلايل نامعلومى بازداشت شده و تا اين لحظه از دلايل حكم صادره براى بازداشت وى اطلاعى در دست نيست.

لازم به ذكر است كه ، در جريان اعتراضات شهروندان شرق كوردستان و ايران شمار زيادى از فعالين مدنى و سياسى بدون هيچ دليل و مدركى بازداشت و به مكانهاى نامعلومى منتقل شده اند و هر لحظه خطر مرگ از سوى نيروهاى سركوبگر انها را تهديد مى كند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان