احضار يك رونامه نگار كورد از سوى اداره اطلاعات شهر سقز

احضار يك رونامه نگار كورد از سوى اداره اطلاعات شهر سقز

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز چهارشنبه گذشته ١٤ دى ١٣٩٦ شمسى ، ” دارا مستوفى ” روزنامه نگار و دانشجو، اهل شهر سقز در شرق كوردستان از سوى اداره اطلاعات اين شهر احضار و مورد بازجويى قرار گرفت.

به نقل از نزديكان دارا مستوفى احضار وى به دليل نشر مطالب انتقادى در مورد مسائل كوردستان و جناحهاى جمهورى اسلامى بوده است.

لازم به ذكر است كه در چند روز گذشته و در جريان اعتراضات مردمى در شرق كوردستان و ايران شمار زيادى از شهروندان عادى و فعالان مدنى و سياسى با اتهامات واهى بازداشت و احضار شده اند ، و بر اساس گزارش هاى رسيده بيش از ٢٠٠٠ نفر در ايران و شرق كوردستان بازداشت شده اند و برخى موارد از محل نگهدارى انها هيچ اطلاعى در دست نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان