پناهنده كورد شرق كوردستان در كشور سوئد خود را به اتش كشيد

جمعيت حقوق بشر كوردستان kmmk :

يك پناهجوى اهل شهر سقز در شرق كوردستان پس از رد درخواست پناهندگيش از سوى كشور سوئد در روز ٤ ژانويه سال ٢٠١٨ ميلادى در مركز اداره پناهندگى كشور سوئد خود را آتش زد و اكنون در بيمارستان زیر نظر پزشكان معالج قرار دارد.

فرزاد محمد معروف به فرزاد ارمغان شهروند شهرستان سقز از شرق كوردستان كه بيش از ٧ سال در جنوب كوردستان زندگى كرد و پس از ان به خارج از كشور مهاجرت و در كشور سوئد درخواست پناهندگى نمود ولى پس از چند بار دادگاهى ، دادگاه اين كشور حق پناهندگى به او نداده و حكم به برگرداندن او داده شده است .

فرزاد ارغون ، متأهل و داراى ٢ فرزند مى باشد و همراه همسرش درخواست پناهندگى در كشور سوئد كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان