بازداشت ٥ نفر فعال سياسى كورد توسط دولت يونان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٣١ دسامبر سال ٢٠١٧ ميلادى جمعى از فعالين سياسى كورد اهل شرق كوردستان مقيم شهر آتن از كشور يونان كه براى اعتراض نسبت به حكومت جمهورى اسلامى ايران در مورد تظاهرات در ايران به جلو درب سفارت ايران تجمع كرده بودند، اما با خشونت پليس و بازداشت روبرو شدند.

به نقل از يك شاهد عينى ، تعدادى از اين بازداشتيها از اعضا و هواداران حزب كمونيست ايران و كومله مى باشند كه اسامى انها به شرح زير مى باشد : كمال عزيزى ( عضو حزب كمونيست ايران و پيشمرگه كومه له ) زانيار طاهرى ( پيشمرگه كومه له و فعال سياسى ) جبار زارعى ( عضو حزب كمونيست ايران ) شايان ارژنگ ( پشمرگه كومه له ) شهرام ساعدى ( پيشمرگه كومه له و فعال سياسى ) لازم به ذكر است كه نزديك به ١٥ نفر ديگر در بازداشت پليس هستند و از سرنوشت انها اطلاعى در دست نيست و بيشتر انها برگه پناهجوى و أقامت ندارند و خطر ديپورت انها به ايران زياد است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان