ادامه خودسوزى زنان جوان در شرق كردستان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كردستان، روز 6 ديماه زنى بنام هاجر صادقى ٢٦ ساله اقدام به خودسوزى و جانش را از دست داد.

اين زن كه اهل روستاى نيمه كاره از توابع ثلاث باوجانى و نزديك ميرآباد است بعلت اختلافات خانوادگى اقدام به خودسوزى نموده و در نتيجه آن جانش را از دست ميدهد.

با توجه به افزايش خودكشيها در ميان زنان جوان در شرق كردستان ضرورت اقدامات پيشگيرانه براى اين منطقه ميبايست از طرف دولت در اولويت اجرايى قرار ميگرفت در حاليكه در عمل هيچ اقدامى انجام نمى گيرد و هيچ بودجه يا پروژه، اطلاعات يا آموزشى در جهت كاهش خودكشيها و بخصوص خودسوزيها در مرحله اجرا نبوده و نيست.

عدم وجود قوانين حمايت از زنان در مقابل خشونتهاى خانوادگى يكى از دلايل ادامه خشونتهاى خانوادگى و سركوب جسمى و روحى زنان ميباشد و اين نديده گرفتن خشونتها و ادامه باز نگه داشتن دست مردان در سركوب بيشتر زنان، غير انسانى و زيرپا نهادن حقوق پايه اى و حرمت زنان است.

جمعيت حقوق بشر كردستان