بازداشت رياست مشترك BDP شهر آگرى توسط حكومت تركيه

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، رياست مشترك حزب مناطق دموكراتيك شهر آگرى به نام “نايله بارش ” از سوى حكومت تركيه بازداشت شد.

به نقل از مركز خبرگزارى روز نيوز ، ديروز عصر نايله بارش رئيس مشترك حزب مناطق دموكراتيك BDP در منزل شخصى خود در شهر آگرى در شمال كوردستان بازداشت و به ٤ سال و دو ماه زندان محكوم شده است.

روز ٦ مرداد ماه ٢٠١٥ به دليل اعتراض نسبت به اعلام وضعيت استرارى در تندورك مردم دست به تجمع اعتراضى زدند و در اين تجمع نايله بارش سخنرانى كرد و از سياستهاى دولت تركيه انتقاد كرد و به همين دليل نايله بارش به همكارى با ترور متهم شد.

و به ٤ سال و دو ماه زندان محكوم و ديروز در منزل شخصى خود در شهر آگرى بازداشت و به زندان پانتوس منتقل گرديد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان