آتش، شمارى از چادرهاى زلزله زدگان سرپل ذهاب را سوزاند

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، مورخ ٦ دى ماه ١٣٩٦ شمسي در شهر زلزله زده سر پل ذهاب از شرق كوردستان شمارى از چادرهاى زلزله زدگان در آتش سوخت.

به گفته يكى از زلزله زدگان، با افزایش سرمای هوا در این مناطق، شاهد رشد مصرف وسایل گرمایشی برقی و به تبع آن شاهد رشد مصرف برق هستیم. در این بین بیشترین مصرف برق را وسایلی چون هیترهای برقی دارند. وسایلی که گرمایشی مطلوبی را تأمین می کنند اما مصرف برق آنها بسیار زیاد است و بعضاً افزایش بیش از حد بار در کابل های توزیع برق موجب بروز آتش سوزی می شود.و به دليل نزديكى چادرها به هم موجب شد كه ١٢ چادر با همه وسايل و مدارك در اتش بسوزد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان