بازداشت سە جوان کورد در روستای توریور سنە

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: در تاریخ ۲۲آبان ماه سال جاری سه تن از اهالی روستای توریور از توابع شهر سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

به گفته یک منبع آگاه بهkmmk: دوتن از اعضای یک خانواده به نام های ” آرام و بهنام علی رضایی” و یک جوان دیگر به نام “فاتح حاجی احمدی” از سوی نیروهای امنیتی بازادشت شدەاند.

این منبع در ادامە می افزاید؛ باتوجە بە پیگیرهای خانوادەی نامبردگان، اما تاکنون از دلیل و مکان بازداشت آنان اطلاعی به دست نیامده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان