قلعه قلایچی بوکان و غارتی دوباره

با هدف صدور گاز به اروپا و تفاهم بین کشورهای ایران و ترکیه برای ساخت خط لوله، بدون شک زیانهای بسیاری طبیعت بکر شرق کوردستان را مورد هجوم قرار میدهند.

این پروژه جدا از اینکه طبیعت و کشت و مزارع را نابود میکند، این بار روستای قلایچی واقع در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی بوکان را هدف قرار داده که این امر به تهدیدی جدی برای آثار و اماکن تاریخی تبدیل شده است و مسئولان منطقه ای و حکومی شهرستان بوکان با مرکزیت شهر اورمیه در اوج بی مبالاتی مانع عبور خط لوله “گاز صادراتی” نشده و متاسفانه به نابودی با ارزشترین مکان توریستی و اثر تاریخی موکریان نزدیک میشوند.

آثار تاریخی قلایچی و قلعه قلایچی قدمتشان به هزاره اول قبل از میلاد بر میگردد. اثر تاریخی قلعه قلایچی در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ از دست غارتگران جمهوری اسلامی ایران در امان نبوده.

سال ۱۳۶۳ خورشیدی برای اولین بار آستین نابودی وغارت قلعه تاریخی موکریان -قلعه قلایچی و آثار یافت شده در زیر قلعه را بالا کشیدند، سوا از غارتهای اولیه با سرپرستی شخصی با نام “اسمائیل یغمایی” کسی دیگر از این غارتها مطلع نیست!

اما آنچه که نتوانستند پنهان کنند یک نوع کتیبه مخصوص بود که این کتیبه ها ـ آجرهای سفالی و منقوش ــ با آثار هندسی و نقش و نگارهای رنگی و زیبای علمی و انسانی نگاشته شده اند، تک به تک این کتیبه ها به غارت برده شدند و دست به دست فروخته شدند.

حال نیز با تاسیس خط لوله گاز صادراتی و نقشه اقتصادی جدید دوباره دستهای بر هم زننده به جان طبیعت و تاریخ و آثار افتاده اند و با هدف از بین بردن آثار مدنیت چند هزار ساله کوردستان افتاده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان