کامیاران/ بیکاری وناامیدی وخودکشی

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،۳ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی شخصی به نام احمد فیزی ساکن محله تروەریزه در شهرستان کامیاران خودکشی کرده است.

در گزراش اشاره شده است که نامبرده متاهل وصاحب دوبچه بودە. به علت بیکاری، ناامیدی وفقر مالی به هدف پایان دادن به زندگی خود را به داخل سد زیویه در کامیاران انداخته و در کامیاران به زندگی خود پایان داده است.

زندگی سخت وبیکاری در تمام فصول سال، به خصوص فصل زمستان، امید را از مردم شرق کوردستان گرفته است. زنان ومردان از ناامیدی به زندگی، یا زندگی شان از هم پاشیده می‌شود ویا اقدام به خودکشی می کنند.

از ۹ ماه گذشته بر اساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان ٧٧نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان