سرنوشت بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی جنوب کوردستان غیر مشخص است

بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان: پس از برگزای تجمعات اعتراضی ۱۸ ماه جاری در شهر و شهرکهای جنوب کوردستان چندین تن از معترضان بازداشت شده اند و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشتشان در دسترس نیست.

همزمان با بازداشت دهها تن از شهروندان معترض، در شهر سلیمانیه و اداره راپرین، چندین تن از فعالان سیاسی نیز بازداشت شده اند، از این افراد میتوان: شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش “نوه ی نوی” و همچنین حاجی آزاد، مسئول مشترک جنبش آزادی جامعه کوردستان را نام برد.

شاسوار عبدالواحد در ۱۹ ماه پس از بزداشت غیر قانونی در فرودگاه سلیمانیه و به طور پنهای به قلا چوالان برده میشود، اما پس از فشارهای داخلی و بین المللی شاسوار به یکی از مراکز پلیس در سلیمانیه منتقل میگردد، در اعتراض به این برخورد شه سوار دست به اعتصاب زده است، همچنین حاج آزاد تاکنون آزاد نشده است و به همراه دو نفر دیگر همچنان در بازداشت میباشند.

جدا از شهر سلیمانیه درشهرهای دیگر صدها تن بازداشت شده اند و هیچ اطلاعاتی از سرنوشتشان در دسترس نیست و در شهر اربیل چندین فعال مدنی مورد تهدید قرار گرفته ند.

جدا از بازداشت شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی، از ۱۸ ماه بغیر از هجوم به شبکه NRT و متوقف کردن پخش این کانال، حقوق چندین روزنامه نگار زیر پا گذاشته شده است، که در میان آنها چند تن از خبرنگاران روز نیور قرار دارند، روز محمد، علی قادر، دانا عمر، جهاد اورامی، همکار مصطفی، شمال حسن، از این خبرنگاران میباشند.

همچنین جدا از روزنامه نگاران و بازداشت شهروندان تاکنون ۳ شهروند در اعتراضات جان خود را از دست داده اند و صدها تن مصدوم شده اند،

جمعیت حقوق بشر کوردستان