جانباختن ٣ كارگر كورد در تهران بر اثر گازگرفتگى

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز ٣٠ آذر ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، سه كارگر كورد با مشخصات :

” بنيامين گل محمدى ” فرزند طاهر، اهل روستاى دشوان از توابع شهر سلماس
” محمد زيدى ” فرزند نظام الدين اهل روستاى پته وير از توابع شهر سلماس و
“ابراهيم زيدى ” فرزند سيف الدين اهل روستاى پته وير سلماس ؛
اين سه شهروند كورد بر اثر گازگرفتگى در يكى از كارگاههاى صنعتى سياه سنگ پرديس تهران جانباختند و علت مرگ اين كارگران مسموميت بر اثر گاز شهرى و بخارى اعلام شده است.

سياستهـاى غلط حاكمان ايران و عدم اجراى برنامه هـاى پايه اى و دراز مدت و استفاده بهـينه از ظرفيت هـاى شرق كوردستان ،موجب روند رو به افزايش بيكارى و هـمچنان ديگر پديده هـاى ناهـنجار اقتصادى و اجتماعی شده است.
نگاه سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شرق کوردستان، باعث شده است که این بخش از کوردستان کمترین میزان توسعه و اشتغال زایی را داشته باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان