بازداشت یک فعال فرهنگی و مدنی كورد 

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: از دو ماه گذشته تا كنون يك فعال فرهنگى، مدنى و زيست محيطى كورد به نام «نعيم محمد پور» اهل روستاى «تنگيسر» از منطقه موچش حومه کامیاران بازداشت شده است.

به گزارشى از منبع اگاه، نعيم محمدپور در سال ١٣٨٠ شمسي نزديك به ۱۵ هزار كتاب الفبای كوردى  را با هزينه خود به چاپ رساند و همچنين در زمينه دفاع از محيط زيست و فعالیت مدنى، فردى فعال  بوده است.

نامبرده متأهل و دارى يك فرزند معلول است و به مدت ۵ روز است در بيمارستان زير نظر پزشك معالج قرار دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان