کشتە شدن زنی در دهلران همچنان در هالەای از ابهام است

بر اساس اخبار رسیدە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان سه روز پیش، یعنی یکشنبە گذشتە دختری جوان از اهالی از بخش موسیان شهرستان دهلران بەقتل رسیدە است،با گذشت سە روز از این حادثە دلخراش تاکنون انگیزه و دلیل این قتل مشخص نشده همچنین  عوامل و مسببان انشناسایی نشدەاند و  همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

خبرگزاری موکریان در گزارشی در این رابطه به شرح واقعه پرداخته و ذکر می‌کند که سه روز پیش اهالی روستایی در بخش موسیان از توابع شهرستان دهلران پلیس را درجریان وقوع قتل دختر جوانی قرار دادند که جسد او در لای یک پتو پیچیده و در حیاط یکی از منازل روستا رها شده بود که متعاقب آن ماموران پلیس آگاهی برای بررسی زوایای این قتل و چرایی وقوع آن در محل حاضر شدند.
این دختر جوان در یکی از روستاهای بخش موسیان به طرز مشکوکی به قتل رسیده و تاکنون از چرایی وقوع قتل ،شناسایی قاتل یاقاتلین اطلاع رسانی لازم به عمل نیامده است.

قتل زنان سالانه تعداد زیادی قربانی  می گیرد و زنان به دلایل متعدد غیرانسانی قربانی می شوند.

نابرابری قانونی شده،  عقب ماندگی اجتماعی و فرهنگی،  دلایل سنتی و مذهبی تنها بخشی از دلایلی هستند که باعث شده است در ایران مردان بر زنان ارجحیت داده شده و زنان را در مقامی پایینتر از مردان تلقی کنند،  این نوع بینش و سایر عوامل اجتماعی،  فرهنگی باعث شده است که انسان مرد به خود اجازه بدهد و این حق را برای خود ممکن ببیند که حقوق انسان زن را پایمال کرده و به مانند ابزار یا کالایی از آن خود با آن برخورد کند.  این نوع نگرش باعث مصائب بیشمار اجتماعی شده است که اولین و بیشترین قربانیان آن انسان زن می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان