كشتن يك جوان كورد در شهر انتاليا از سوى پليس تركيه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان  ديروز جمعه ١٥ دسامبر ٢٠١٧ ميلادى ، پليس تركيه يك جوان كورد شمال كوردستان را بازداشت مى كند ، در هنگام انتقال وى به مركز پليس وى را از طبقه سوم اين مركز پليس به پايين پرتاب مى كنند. هويت كشته شده توسط پليس ” موراد ئاراج ” نام دارد.

لازم به ذكر است كه پليس و مراكز امنيتى تركيه صدها دفعه در شمال كوردستان اقدام به كشتن و ترور كوردها كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان