شرایط سخت آسیب دیدگان زلزله کرماشان و دیدگاه تحقیر آمیز مسئولین

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: فرماندار سر پل ذهاب در دیدار با روزنامه شرق آسیب دیدگان زلزله کرماشان را مشتری های بی درد و همیشگی خطاب کرده است.

اکبر سنجابی فرماندار سرپل ذهاب در این نشست خبری: «در رابطه با عدم پاسخ گویی سازمان بحران به مراجعین، آسیب دیدگان را مشتریهای همیشگی خطاب نموده است و گفته است که: کسانی که بلند تر گریه میکنند بیدرد تر و چهره های آنها تکراری شده است و همچنین در مورد عدم حضور وی در فرمانداری اعلام نموده است که: همکارانش در سطح شهر تقسیم بندی شده اند و امروز نیز روز تعطیلی میباشد.»

با توجه به شرایط نابسامان و دردناک آسیب دیدگان و فرا رسیدن فصل سرما و بارش برف و باران و عدم اسکان مناسب آسیب دیدگان از سوی ستاد بحران و کم توجهی مسئولین، شرایط آسیب دیدگان زلزله کرماشان روز به روز رو به وخامت میرود، در این میان هستند کودکان فراوانی که در داغ از دست دادن والدین و افراد دیگری که عزیزان و اعضای خانواده خود را از دست داده اند و قادر به محافظت از خود نیستند و به دلیل افزایش مشکلات و بی مباهاتی مسئولین در نیمه راه وقوع فاجعه انسانی قرار گرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان